Dr. Mehmet ÇALIŞKAN - BAŞKAN

Halk Sağlığı Uzmanı
Aktif İşyeri Hekimi
Bursa Tıp Fak. 1979  yılı mezunu

 

 
 

Dr. Zafer AYHAN - BAŞKAN VEKİLİ

Bakteriyoloji Uzmanı
Balıkesir Devlet Hastanesi
Hacettepe Üni. Tıp Fak. 1980 yılı mezunu  

        

Dr. Necdet UÇAN - SÖZCÜ

Pratisyen Hekim
Karesi 6 Nolu ASM
İstanbul Ün. Tıp Fak. 1984 yılı mezunu 

        

Dr. Erdal ÜNAL - ÜYE

Genel Cerrahi Uzmanı
Balıkesir Devlet Hastanesi
Ankara Üni. Tıp Fak. 1984 yılı mezunu  

Dr. Yakup BARDAKÇI - ÜYE 

Pratisyen Hekim
Karesi 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1984 yılı mezunu