Dr. Mehmet ÇALIŞKAN - BAŞKAN

Halk Sağlığı Uzmanı
Aktif İşyeri Hekimi
Bursa Tıp Fak. 1979  yılı mezunu

 

Dr. Erdal ÜNAL - BAŞKAN VEKİLİ

Genel Cerrahi Uzmanı
Balıkesir Devlet Hastanesi
Ankara Üni. Tıp Fak. 1984 yılı mezunu 

 


 

        

Dr. Necdet UÇAN - SÖZCÜ

Pratisyen Hekim
Karesi 6 Nolu ASM
İstanbul Ün. Tıp Fak. 1984 yılı mezunu 
 

Dr. Yakup BARDAKÇI - ÜYE 

Pratisyen Hekim
Karesi 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1984 yılı mezunu 

    
    

    Dr.Eyüp AVCI - Üye 

    Kardiyoloji Uzmanı 
    Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 
    Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003 mezunu