Dr.Şahin CILIZ
Başkan

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
Gazi Üni. Tıp Fak. 1989 yılı mezunu

 

 

Dr. Figen ÖZOĞUL
Genel Sekreter

Pratisyen Hekim
Kepsut 1 Nolu ASM
İstanbul Üni.Tıp. Fak. 1990 yılı Mezunu

 

Dr. Ahmet DAMAR
Sayman

Pratisyen Hekim
Karesi 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Akdeniz Üni. Tıp Fak. 1986 yılı mezunu 

 

Dr. Yasin ALIÇ
Veznedar

Anestezi Uzmanı
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
19 Mayıs Üni. Tıp Fak. 1997 yılı mezunu 

 

Dr. Ünsal Ulvi GÜNGÖR
Üye

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı
Balıkesir Atatürk Şahir Hastanesi
İstanbul Üni. Tıp. Fak. 1982 yılı mezunu

 
 
 

Dr. Ulaş KARAASLAN
Üye

Acil Tıp Uzmanı
Balıkesir Devlet Hastanesi
Pamukkkale Üni. Tıp. Fak.  2002 yılı mezunu

 

Dr. Ersan ÇIVGA
Üye

Pratisyen Hekim
İvrindi ASM 
Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp. Fak. 2007 yılı mezunu