TTB Tabela Yönetmeliği

TTB Merkez Konseyi tarafından, asıl olarak toplumun sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun biçimde sunulması için sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği” 14 Şubat 2015 tarih ve 29267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 

Vefat ve Başsağlığı

"100 yılında Çanakkale Savaşları " konferansımızı gerçekleştirdik

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yard.Doç.Dr.Fuat ÖZER tarafından "100 yılında Çanakkale Savaşları " Konulu konferansımızı 18 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirdik.  Konuşmacı hocamıza vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür eder, çalışmalarında başıralar dileriz. 

 

Aşık Veysel Türküleri

İçerik yayınları