Başvuru formu

ÜYELİK FORMU İLE BERABER 

1- Diploma fotokopisi

2- Uzmanlık belgesi fotokopisi

3- Hüviyetin önlü arkalı fotokopisi

4- İkametgah 

5- 3 adet fotoğraf 

6- Özelde çalışma var ise sözleşmeden bir nüsha 

ile beraber odaya başvurulması gerekmektedir.

İlk Tabip Odalarına kayıtlarda 50,00 TL kayıt ücreti 

2014 yılı için kamuda çalışanlardan 150,00 TL diğer üyelerden 235,00 TL kayıt esnasında alınmaktadır.