19.05.2024 - Balıkesir Tabip Odası

Hiç Bir Yere Gitmiyoruz, Susmuyoruz, İyi Hekinlik Yapmaya Devam Ediyoruz

TTB ve Tabip Odaları gelenek, deontoloji, dayanışma, meslektaşlarının hakkını savunmak üzerine 6023 sayılı yasayla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Hekimlik mesleğinin mayası gereği, hekimler asırlardır usta-çırak ilişkisi ile yetişmektedir. Hekimlik mesleği sanattır, vicdandır, başkalarını anlama kabiliyetidir ve gücünü de gelenekten almaktadır. Ülkemizdeki 70 yıllık TTB sürecinde bu toplumcu sağlık anlayışı değişmemiştir.

Son 30 yılda Odamızın her kademesinde çalışan, emek sarf edilerek bize emanet edilen geleneği ve iyi hekimlik değerlerini yaşatmaya çalıştık. Binlerce yıldır bu coğrafyada icra edilen hekimlik mesleğinin ve kültürünün hep üstüne koymaya, geliştirmeye ve zenginleştirmeye çaba sarf ettik.

Devraldığımız bu geleneğin, geleceğe taşınması için tüm sorumluluğumuzla köprü görevi yaparak insanlığa adanmış meslek ilkelerini genç kuşaklara aktaracağız.

Hekime ve hekimlik mesleğine karşı yapılan her türlü baskı ve değersizleştirme tutumlarına rağmen; kutsallık atfedilen mesleğimizin çağın gereklerine uygun ve hak ettiği yere taşınması konusunda mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sağlıkta şiddetin giderek tırmandığı, meslektaşlarımızın yoğun ve yorucu çalışma koşullarına rağmen mali ve özlük haklarında ciddi kayıpların yaşandığı, COVID-19 pandemisinde 216’sı Hekim toplam 556 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği bir süreçte, özveriyle çalışan bütün meslektaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz.

Balıkesir Tabip Odamızın çalışmalarına kurullarda, komisyonlarda, temsilciliklerde, sağlık hizmetinin üretildiği her alanda destek veren, katkı sunan, bu olağanüstü dönemde Genel Kurul’a ve seçime katılan ve mazereti nedeni ile katılamayıp desteklerini sunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

20-21 Nisan 2024 tarihlerinde yapılan Seçimli Genel Kurulumuz sonrası 22 Nisan 2024’de Yönetim Kurulumuz 2024-26 dönemi için görev dağılımı yapmıştır.

Başkan : Doç. Dr. Muhammet Can

Genel Sekreter : Dr. Şahin Cılız

Muhasip : Dr. Suzan Çakmak Değirmenciler

Veznedar : Dr. Volkan Yarar

Üye : Dr. Aslı Akcan Atasoy

Üye : Dr. Ömer Gündoğan

Üye : Dr. Umut Arıkan olarak belirlenmiştir.

Bu dönemde Yönetim Kurulu olarak; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, Cumhuriyet değerleri ve laiklik anlayışına bağlı, insan yaşamı ve haklarını önceleyen, hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesine inanan, İstanköy’lü Hipokrat’ın güncelleştirilen Hekim andına bağlı kalarak, tıbbi etik, iyi hekimlik ilke ve değerlerini savunan, hekimlerin özlük hakları ve insanca yaşamı, halk sağlığı için mücadele içinde olacağız. İnsan ve çevre sağlığını ilgilendiren her türlü konuda ortak çalışmalar yapmaya, sözümüzü sakınmadan açıklamaya devam edeceğiz.

İlimizdeki tüm meslektaşlarımız ile iletişim ve işbirliği içerisinde çalışacağız. Hekimlerin ortak çıkarı ve hekimlik mesleğini geliştirmek için, Balıkesir’de tüm demokratik kitle örgütleri ve diğer meslek kuruluşlarıyla birlikte, gerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve yerel ilçe belediye yönetimleri, gerek Atatürk Şehir Hastanesi ve gerekse Balıkesir Üniversitesi tıp fakültesiyle iyi ilişkiler geliştirmeye çalışacağız. Tıp fakültesinde bulunan 917 tıp öğrencisi, 287 uzmanlık öğrencimiz ve 155 öğretim (33 profesör, 61 doçent, 60 dr.öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi) üyeleriyle ile ortak çalışma komisyonları (tıp öğrencisi komisyonu ve asistan hekim komisyonu vb.) oluşturacağız. Balıkesir halkının daha iyi sağlık hizmeti alması ve sağlık hizmetini sunan sağlık emekçilerinin ve hekimlerimizin hakları için her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Her kurum ve kuruluş ile hasta ve hekim haklarını geliştirmek için iyi ilişkiler geliştirerek, kurum ziyaretleri, temsilciliklerin geliştirilmesi ve desteklenmesi, Hekim Meclisi oluşturulması, mevcut komisyonların daha işlevsel hale getirilmesi önem taşımaktadır. Hekimlerin katılımının değişik kültürel, sanatsal organizasyon, gezi, atölye çalışmaları ile bir araya gelmelerini sağlamaya çalışacağız.

Meslektaşlarımızın yaşamış olduğu hukuksal sorunlar ve geldiğimiz aşamada şiddetin artarak sıradanlaşması nedeni ile Hukuk büromuzu daha da güçlendireceğiz.

Öncelikli gündemlerimizden birisi de Tabip Odamıza çalışma ofisi ve sosyal tesis için yer bulmak ve yapmak olacaktır. Bunun için yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, ortak çalışmalar başta olma üzere gerekli tüm girişimlerde bulunacağız.

BALIKESİR TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ