Dr.Necdet UÇAN
Başkan

Aile Hekimi
Karesi 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
İstanbul Üni. Tıp Fak. 1984 yılı mezunu

 

 

Dr. Figen ÖZOĞUL
Genel Sekreter

Aile Hekimi 
Balya 1 Nolu ASM
İstanbul Üni.Tıp. Fak. 1990 yılı Mezunu

 

Dr. Dilek YILDIRIM

Sayman

Pratisyen Hekim
OSGB
Dicle Üni. Tıp Fak. 1988 yılı mezunu 

 

Dr. Ayla Volkan BOYUER
Veznedar

Pratisyen Hekim
Şişecam Elyaf Sany AŞ/İşyeri Hekimi
Osmangazi Ünv Tıp Fak. 1994 yılı mezunu 

 

Dr. Aslı YILDIZ
Üye

Nükleer Tıp uzmanı
Balıkesir Atatürk Şahir Hastanesi
İstanbul Üni. Tıp. Fak. 2005 yılı mezunu

 
 
 

Dr. Ulaş KARAASLAN
Üye

Acil Tıp Uzmanı
Balıkesir Devlet Hastanesi
Pamukkkale Üni. Tıp. Fak.  2002 yılı mezunu

 

 

Dr. Hasan Ali AKTOLUN
Üye

Aile Hekimi 
Balya Devlet Hastanesi 
Mersin Üni. Tıp. Fak. 2012 yılı mezunu