TTB Sürekli Tıp Eğitimi çevrimiçi

Programa katılmak isteyen üyelerimiz 25 Ocak 2022 tarihine kadar katılımcı bilgilerini ...

  • Dünya Cüzzam Haftası

  • Dr.Osman Duman'ın annesi

  • Sevgi ve saygıyla anıyoruz...

  • TTB Sürekli Tıp Eğitimi çevrimiçi

Fotoğraf yarışması

"Pandemide neler çektik" fotoğraf yarışması şartnamesi için lütfen tıklayınız...

BALIKESİR TABİP ODASI
14 MART 2022 TIP HAFTASI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
1-Konu Halkımızın gözüyle “Maskeli Yaşam “
2-Amaç Fotoğraf sanatı aracılığıyla pandemiye rağmen devam eden hayatın halkın gözüyle
değerlendirilmesi ve gelecek nesillere görsel bellek olarak aktarılması amaçlanmaktadır.
3- Kategori ve Bölümler
Sayısal (Dijital) kategoride renkli ve/veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
4- Katılım Şartları
a- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b- Yarışma; Konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki
tüm halkımıza açıktır.
c- Her katılımcı, en fazla 4 (Dört) adet renkli ve/veya siyah beyaz fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.
d- Fotoğraflarda her türlü teknik serbesttir.
e- Daha önce bir fotoğraf yarışmasında ödül ya da sergileme almış fotoğrafların başvurusu kabul
edilmeyecektir.
f- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
g- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
h- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlali sayılır.
I- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların
tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
i- Şikayet olması halinde Ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış
asıl/ham dosyalarını katılımcıdan istenebilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin
muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
5- Telif (kullanım) Hakları
A)Yarışma sonunda ödüle değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Balıkesir Kent
Konseyi,Balıkesir Tabip Odası tarafından basit bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem
görür. Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Tabip Odası ödüle değer bulunan eserlerin görsellerini
Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Tabip Odası uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında,
internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb.
her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili
maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline
yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da
dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip
olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak
hakkından şimdiden haklarında feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
6- Eserlerin İsimlendirilmesi ve gönderilmesi
a- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma
kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 3 Mb’yi de geçmemelidir.
b- Dosyalar, Balıkesir Tabip Odası Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine gönderilecektir.
c- Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
d- Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ait isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmayacaktır.
e- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Balıkesir Tabip Odası sorumlu
olmayacaktır.
7- Yarışma Takvimi
-Son Katılım Tarih :16 Şubat 2022
-Değerlendirme Toplantısı :17 Şubat 2022 tarihinde Tabip Odasında yapılacaktır.
-Sonuç Bildirimi :18 Şubat 2022
-Ödül Töreni :Tarih ve yer daha sonra açıklanacaktır.
8-Seçici Kurul
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi
Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği Temsilcisi (BASAF)
Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği II. Temsilcisi (BASAF)
Balıkesir Kent Konseyi Temsilcisi
Balıkesir Tabip Odası Temsilcisi
Balıkesir Tabip Odası üyesi fotoğraf sanatçısı
Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi temsilcisi
9- Ödül / Sergileme
Birincilik :5.000 TL
İkincilik :4.000 TL
Üçüncülük :3.000 TL
Mansiyon :2.000 TL
Sergileme : 250 TL
10)YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM
Balıkesir Tabip Odası
Telefon:0 266 241 29 83

 

Eski Kuyumcular Mahallesi Çavuş Sokak imre Apt D Blok Kat 3 Karesi Balıkesir