• 29 Mayıs Ankara 11

  • 29 Mayıs Ankara 10

  • 29 Mayıs Ankara 9

  • Sağlıklı Beslenme ve Obezite

  • Üyelerimize Duyurulur

  • 29 Mayıs Ankara 8

  • 29 Mayıs Ankara Beyaz Miting

Virüs Serbest Dolaşımda

 
 
 
 
VİRÜS SERBEST DOLAŞIMDA
 
İlimizde 24-30 Aralık 2021 tarihleri arasında 100 bin kişide 245,27 olan vaka sayısı, 25-31 Aralık 2021 tarihlerinde 316, 78,  1-7 Ocak 2022 tarihlerinde ise 437   olmuştur. Bu durum 2 hafta öncesine göre  % 80 e yakın artış demektir.
• Toplumsal ve bireysel önlemler birlikte yaşama geçirilmelidir.
• Aşısızların ve eksik aşılıların etkin ve hızlı bir kampanya ile aşılanmaları sağlanmalıdır.
• 5-11 yaş grubu için aşılama programı başlatılmalıdır.
• PCR yanında hızlı testlerden de yararlanılmalı; günlük yapılan test sayısı yükseltilmeli; temaslı ve risk gruplarının taramaları hızlı tarama testi ile yapılmalıdır.
• Bulaştırma potansiyeli olan yakın temaslı kişiler, hatırlatma dozu yapılmış olsalar dahi karantinaya alınmalıdır.
• İzolasyon ve karantina altına alınan aileler için adı konulmuş bir ekonomik ve sosyal destek programı uygulanmalıdır.
• Bulaşı artırma potansiyeli olan barınma koşullarına sahip aile bireyleri için karantina dönemini geçireceği kamusal yerler sağlanmalıdır.
• Ücretsiz ve nitelikli maskenin Omicron varyantı pikinde yaşamsal olduğunu hatırlatıyoruz. Riskli yerlerde çalışanlarda N95 maske dağıtılmalıdır.
• Kalabalıklaşmalardan kaçınmak için önlemler alınmalıdır. Toplu yaşam yerlerinin kapasitesi %50 ile sınırlandırılmalıdır. Aşısız kişilerin bu yerlere girmeleri engellenmelidir. Bu öneriler toplu taşıma için de geçerlidir. 
• Yüz yüze yapılacak etkinliklerde bu önlemlere dikkat edilmelidir, etkinliklerin mümkünse çevrimiçi olarak yapılması sağlanmalıdır.
• Kapalı ortamlarda havalandırmaların kamusal denetimi sağlanmalıdır.
• Çalışma hayatı, kalabalıklaşmanın gözlemlendiği bir diğer alandır. Fabrikalar ve kamu kurumları % 50 kapasite ile çalışmalıdır. Bu süreçte çalışanlar herhangi bir hak kaybına uğramamalıdır.
• Sağlık kurumlarında kapasitenin aşılmasına dair hazırlıklar yapılmalıdır.
Bu öneriler toplumun ve sağlık emek meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde olduğu aktif bir mekanizmayla, değişen koşullara göre güncellenmelidir. Sıraladığımız önlemler, hem salgın kontrol deneyimi olan bilim insanları hem de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri tarafından da bilinmektedir. Olması gereken ise; kamu otoritesinin bilginin gereğini yerine getirecek iradeyi göstererek yükümlülükleri yerine getirebilmektir.
Virüsle yaşamayı öğrenmek, ölümleri kabul etmek anlamına gelmez.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Balıkesir Tabip Odası 
Yönetim Kurulu