Hekimlik Andımıza Sahip Çıkıyoruz

                          ...

1 Temmuz İş bırakma eylemi

30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihinde iki gün G(ö)REV kar...

  • Hekimlik Andımıza Sahip Çıkıyoruz

  • 1 Temmuz İş bırakma eylemi

CHP İl Başkanlığı odamızı ziyaret etti

CHP İl Başkanı Sn. Serkan SARI ve Başkan Yard. Sn. Besim Kemal  AKALIN Tabip Odamızı ziyaret ettiler.Güncel konularda fikir alışverişinde bulunduk.Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz.