Hekimlik Andımıza Sahip Çıkıyoruz

                          ...

1 Temmuz İş bırakma eylemi

30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihinde iki gün G(ö)REV kar...

  • Hekimlik Andımıza Sahip Çıkıyoruz

  • 1 Temmuz İş bırakma eylemi

Sağlıklı Beslenme ve Obezite

Tabip Odası olarak paydaşı olduğumuz Kent Konseyi sağlık Çalışma Grubunca  “Sağlıklı Beslenme ve Obezite” konulu seminer, ‘Hayat Harekettir’ teması ile 5 İlçede ve her birinde  2 ilkokulda,  toplam 1.000 öğrenciye olacak şekilde planlanarak tamamlanmıştır. Projede emeği geçen akademisyen, hekim ve sağlık  çalışanlarını kutluyoruz.