Hekimlik Andımıza Sahip Çıkıyoruz

                          ...

1 Temmuz İş bırakma eylemi

30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihinde iki gün G(ö)REV kar...

  • Hekimlik Andımıza Sahip Çıkıyoruz

  • 1 Temmuz İş bırakma eylemi

Yeni bir algı yönetimi sahneleniyor..

YENİ BİR ALGI  YÖNETİMİ SAHNELENİYOR…
 
Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu, Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının MALİ VE ÖZLÜK haklarında önemli iyileştirmelerle sonuçlanacak İLK BÜYÜK ADIM atıldığını belirtmektedir.
Oysa; Aralık 2021 ayında TBMM’de Geri Çekilen Düzenlemeden Bile Daha Geride Olan Yeni Yasa Teklifi Kabul Edilebilir Değildir…
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile piyasalaşan; hastaya müşteri, hastanelere işletme ve bizlere de köle gözüyle bakılan Türkiye sağlık sistemi; pandemi ve krizlerin etkisiyle gittikçe tıkanmaktadır. Sağlık sistemindeki tıkanmışlığının çözümü için ise sistemi gözden geçirip değiştirmek yerine; yaşananlardan ders alınmamışçasına, çalışanların üzerine daha fazla yüklenilmektedir. Çalışanların ücretleri her geçen ay erirken çalışma şartları daha da zorlaşmaktadır. Hekimlerin büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında ücret alırken, her gün sağlık kurumlarında yaşanan kaos ortamını idare etmek zorunda kalmaktadırlar. Dayanılmaz hale gelen koşullar sonucu son iki yılda binlerce hekim kamudan istifa etmiş ve yine binlercesi yurt dışına gitmektedir. Uzun süredir nitelikli sağlık hizmeti alamayan toplum; artık hekim bulamamaktadır.
Özlük haklarımız ve toplumun sağlık hakkı için Türk Tabipleri Birliği olarak 2021 Ekim ayında başlattığımız “Emek Bizim, Söz Bizim” eylem süreci boyunca 2021 Aralık’ta TBMM’de kabul edilip sonrasında uygunsuz biçimde geri çekilen yasa tasarısı, 14 Mart’ta Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 5 vaat ve son olarak da sağlıkta şiddet ve malpraktis ile alakalı, etkili olmadığı aşikar olan yasal düzenleme gibi gelişmeler yaşandı. Aylardır oyalama ve algı yönetimi dışında somut bir adım göremiyoruz. 07.06.2022 tarihinde TBMM’ye getirilen yasa teklifi de hayal kırıklıklarımıza bir yenisini eklemiştir. 08.06.2022
 
Balıkesir Tabip Odası 
Yönetim Kurulu