16.06.2022 tarihinde Balıkesir Akademik Odalar Birliği (AKOB) Toplantısı yapılarak gündemindeki konuları görüşüldü.