• Dr.Bilgin Uzun'un annesi

  • Dr.Selahittin Akın vefat etmiştir

İş Bırakıyoruuz

Emeğin karşılığı için adil ücretlendirme, hemen ve koşulsuz hakkaniyetli özlük hakları, güvenli ve insanca çalışma koşulları, şiddete karşı gerçek önlem ve yaptırımlar, Covid 19 hastalığının meslek hastalığı sayılması, emeklilikte olan haklarımızın verilmesi, 30 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin geri çekilmesi; TBMM genel kuruluna teklif olarak sunulan, ancak taleplerimizi karşılamaktan uzak; 2021 Aralık ayında vaat edilenin bile geri çekildiği düzenlemeye karşı en son 15 Haziran 2022 tarihinde yapmış olduğumuz İş bırakma eylemime rağmen; hiçbir özlük hakkımızda yeterli düzenleme olmamış, Ceza Yönetmeliği de geri çekilmemiştir.
Bu nedenle tüm ülkemizde olduğu gibi, ilimizde de Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 günlük İş bırakma eylemi yapacağımızı bildiriyor, hastaların mağduriyeti olmaması için; özellikli birimler dışında (acil, Onkoloji, diyaliz ,Covid-19 hastaları, doğum, acil ameliyatlar, serviste yatan hastalar gibi) hasta bakılmayacaktır.                                                                                                                                 
Mağduriyet yaşanmaması için kamuoyuna duyurulur. 28.06.2022
 
Aile Hekimleri Derneği 
Balıkesir Dişhekimleri Odası 
Balıkesir Tabip Odası 
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
Genel Sağlık İş Sendikası 
Hekim Birliği Sendikası 
Hekim Sen 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
Tabip Sen