• Dr.Bilgin Uzun'un annesi

  • Dr.Selahittin Akın vefat etmiştir

1 Temmuz - 31 Aralık 2022 Özel Hekimlik katsayı artışı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, yıllık enflasyon oranındaki yükseliş üzerine TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını yeniden belirledi.

Karara göre; 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında olmak üzere TTB-HUV özel hekimlik katsayı artış oranı %37,50 olarak revize edildi.

TTB-HUV 2022 yılı katsayı listesi için tıklayın.  Balıkesir Tabip Odası 1 Temmuz-31 Aralık 2022 Asgari Muayene Ücretlerini indirmek için lütfen tıklayınız.