HEKİMLİK ANDIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ…

                        HEKİMLİK ANDI CENEVRE BİLDİRGESİ’NE UYGUN OKUNMALIDIR…

            Güven sağlamak, Tıbbın değer sistemini/ahlaki ölçütlerini dile getirmek, Hekimin hastalarla/toplumla olan ilişkileri düzenlemek ve Hekimliğin sınırlarını çizmek amacı ile bilimsel tıbbın kurucusu Hipokrat’tan beri var olan Hekimlik andı; İlk kez Dünya Tabipler Birliği’nin Eylül 1948’de Cenevre’de kabul ettiği, son olarak Ekim 2017 de TTB nin de katkıları ile 2017 yılında Chicago’da Dünya Tabipler Birliği’nce son hali verilmiştir.

2021-2022 tıp eğitimi döneminin sonuna geldiğimiz bu günlerde Tıp Fakültelerinden mezun olup aramıza katılacak yeni meslektaşlarımızı karşılamanın heyecanını yaşıyor ve kendilerini kutluyoruz.

Fakat bir süredir mezuniyet törenlerinde bazı üniversite yönetimlerinin evrensel “Hekimlik Andı” konusunda ortaya koydukları “sansür” tutumu bizleri hayal kırıklığına uğratmaktadır.

Geçtiğimiz senelerde tanık olduğumuz bazı olumsuz durumlara benzer şekilde bu sene de Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’nce belirlenmiş “Hekimlik Andı” yerine evrensel hekimlik değerlerine aykırı ifadeler içeren farklı bir metnin okutulmasına dair bilgiler tarafımıza ulaşmaktadır. 21 Haziran 2022 günü Çapa Tıp Fakültesi ve 25 Haziran 2022 günü Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinden sonra 29 Haziran 2022 günü de Konya Selçuk Üniversitesi yönetiminin de mezuniyet töreninde yeni mezun meslektaşlarımıza Dünya Tabipler Birliği’nce belirlenmiş olan “Hekimlik Andı”ndan farklı bir andı okutmak istediği, ancak yeni mezun olan meslektaşlarımızın bu zorlamayı kabul etmediklerini, sansürü ve tehditleri boşa çıkararak orijinal metni okuduklarını sevinçle karşılıyoruz.

Konuyla ilgili daha öncesinde TTB Etik Kurul'umuzun yapmış olduğu açıklamayı aşağıda tekrarlıyor; fakülte yönetimlerimizi yeryüzündeki tüm hekimler için ortak ve bağlayıcı olan Cenevre Bildirgesi metnine sadık kalmaya davet ediyoruz.

 

                                                                                                          BALIKESİR TABİP ODASI

                                                                                                            YÖNETİM KURULU