BASINA VE KAMUOYUNA
 
Bilindiği üzere T.C.Anayasasının 135. maddesine göre Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. 
Türk Tabipleri Birliği ve Tabip odaları Anayasanın amir hükmüne istinaden 6023 sayılı yasayla kurulmuş, kamu kurumu niteliği taşıyan demokratik kitle örgütleridir.
14 Mart Tıp haftası; 14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.
İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında İngiliz işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği üyelerinin yurdu savunma ve antiemperyalist eylemi olarak başlamıştır.
Bu yıl Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir Tabip Odamızca planlanan birçok aktivite büyük deprem yıkımı nedeniyle yapılmamıştır. Savaştepe’de Tıbbiyeli Hikmet anıtında anma töreni, “Geçmişten bugüne Hekimlik” paneli ve meslekte 25, 40 ve 50. ve 60. yılını dolduranlara plaket töreni, 14 Mart 2023’ te de Atatürk Anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşu gerçekleştirilmiştir.
Ne yazık ki, hekimlik uygulamalarını ve meslek etiğini konu alan “Geçmişten bugüne Hekimlik” paneli için meslektaşlarımıza duyuru için hazırlamış olduğumuz afiş ve pankartlar, kendileri de hekim olan Atatürk Şehir Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli yöneticiler tarafından hastanelere astırılmamış ve engellenmiştir.
Daha önce de gerek Tıp Fakültesi öğrencilerinin “önlük giyme” ve gerekse de “mezuniyet” törenlerinde tüm illerde ve fakültelerde Tabip Odaları paydaş görülerek söz hakkı verilmesine rağmen BAUN Tıp Fakültesince bu hak hiçbir dönemde kullandırılmamıştır.
Hekimlerin haklarını ve hukukunu savunmak için yapacağımız ve Anayasal hakkımız olan basın açıklaması İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Müdürlüğü bahçesine kamyonet ve araçlar yığılmak sureti ile engellenmeye çalışılmıştır.
Ayrıca yine Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Şehir Hastanesinden Konferans Salonunda “Geçmişten bugüne Hekimlik” paneli ve “Organ bağışı” ile ilgili ödül töreni talebimizi içeren yazımıza sağlık idaresince (bugüne kadar sürdürülen temayüllere aykırı olarak) yanıt dahi verme inceliği gösterilmemiştir.
Son olarak 14 Mart 2023 Tıp Bayramı’nda Tabip Odamızca düzenlenen Atatürk Anıtına Çelenk sunma ve saygı duruşu programına davet edilen ve hekim olan yöneticilerimiz ne yazık ki bu davetimize icabet etmemiştir. İcabet etmedikleri gibi 14 Mart 2023 günü ayni saat olan 12.30 da Atatürk’ün huzurunda olmak yerine Atatürk Şehir Hastanesinde doktor lokalinde İl Sağlık Müdürünün de katılımı ile “küçük bir organizasyon” olarak tanımlanan alternatif tören yapma nezaketsizliğini göstermişlerdir.
6023 sayılı TTB Yasasının 4. maddesi Tabip Odamıza “Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak” görev ve yetkisini vermektedir. TBMM de kabul edilen Sağlık ve Adalet Bakanlarının bu kanun hükümlerini yürütmekle görevli olduğu halde Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında yer alan yöneticilerin bu amir hükmü yok saymaları asla kabul edilemez. Nitekim İlimizde uzun yıllardır kurumlararası işbirliği karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde sürdürülegelmiştir. Ta ki  liyakatsiz yöneticiler tarafından engellemelerin yapıldığı bu günlere kadar. Oysa biliyoruz ki makamlar ve mevkiler geçici, hekimlik mesleği ise bugüne kadar var olduğu gibi bundan sonra da var olacaktır.
Bilinmelidir ki, ayni coğrafyada yaşayan İstanköylü Hipokrat’tan ve Bergamalı Galenos’tan özünü alan, bu topraklardan dünyaya yayılan tıbbin değişmez gelenekleri bizlerin gurur ve onur kaynağıdır ki mesleki andımıza da taşınmıştır
Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, 14 Mart Tıp Haftasının ne olduğunun bile ayırtına varamamış bu yönetim anlayışını kınıyoruz. Hekimlik mesleği uygulamaları içerisinde yer alan bu ve benzeri yanlışların bir daha yinelenmemesi için elimizden gelen mücadeleyi yapacağımıza söz veriyor, usta-çırak ilişkisi ile vücut bulan hekimlik sanatı, uygulamaları ve etiği adına yaşanan aymazlıkları not ediyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.16 Mart 2023 
 
BALIKESİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Menü

Aidat Ödeme

Aidat Bilgi

 

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün84
mod_vvisit_counterDün245
mod_vvisit_counterBu Hafta1894
mod_vvisit_counterBu Ay6623
mod_vvisit_counterTüm Zamanlar1094075