Demokrasi Penceresinden

Demokrasi Penceresinden: İktidar TTB'den ne istiyor ?     https://www.y...

  • Demokrasi Penceresinden

  • 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü

  • TTB susturulamaz!

Hekimler İtibarsızlaştırılamaz...

 

 

HEKİMLER İTİBARSIZLAŞTIRILAMAZ…
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl ve İlçe Devlet Hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen 08.09.2023 tarih ve E-64822729-458.04-224051732 sayılı “ İş Göremezlik Raporu Verilmesi hakkındaki” yazıda, ekinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün yazısı ile bazı şirket çalışanlarının hasta olmamalarına rağmen bazı hastane ve Aile Hekimliklerinden rağmen keyfi olarak iş göremezlik raporu aldıklarını iddia etmektedir.
Daha da ileri gidilerek raporların bazılarının “gerekli tetkiklerin yapılması için makul süreden çok daha kısa süre içerisinde temin edilebildiği”nden bahisle bu hususun şirketleri aleyhine haksız kazanç sağlandığını belirtmektedirler.
Bu nedenlerle “kendilerine ibraz edilen raporların sorgulanması zaruretinin hasıl olduğunu” belirtmeleri üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’nce yazı eke konulup üst yazı yazılarak hekimlerden bunun gereğinin yapılması rica edilmektedir.
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16.Maddesinde “Tabip ve diş tabibi bir kimsenin sıhhi durumu hakkında, ilmi metodları tatbik suretiyle bizzat yaptığı muayene neticesinde edindiği vicdani ve fenni kanaata ve şahsi müşahedesine göre rapor verir. Hususi bir maksatla veya hatır için rapor veya herhangi bir vesika verilemez.” Ve yine 6. Maddesinde “Tabip ve diş tabibi, sanat ve mesleğini icra ederken, hiçbir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdani ve mesleki kanaatine göre hareket eder. Tabip ve diş tabibi, tatbik edeceği tedaviyi tayinde serbesttir.” denilmektedir.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün hekimler tarafından düzenlenen raporlar hakkında dayanaksız, asılsız, keyfi itham ve iddialarla meslektaşlarımızın meslek etiğini ve hekimlik pratiğini ihlal edip, haddini aşarak yargılamaya cüret etmesi ve Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili şirketin iddiasını sorgulamadan meslektaşlarımız üzerinde mobbing uygulayacak şekilde yazıya dönüştürmesi asla kabul edilemez.
Kaldı ki 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6.MADDE (1). fıkrasında “Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. 50’den fazla çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından da İşyeri hekimi ile anlaşılır.
Aslolan; işyerlerinin kendi işyeri hekimleri aracılığı ile sağlıkla ilgili iş ve işlemlerini yürütmesidir.
01.07.2020 tarihi itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili maddelerine göre belirtilen işyerlerinde İşyeri Hekimliği Belgesi olan İşyeri Hekimliği Çalıştırma Zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanuna göre az tehlikeli işyerlerinde Zorunlu İşyeri Hekimi olması şarttır. Tüm kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren işyerleri 50’den fazla çalışan ve az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa İş Güvenliği Uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.
Kurumlar arasında yapılan yazışma ve İl Sağlık Müdürlüğü’nce hekimlere yazılan yazılar hekimlerin mesleki bağımsızlığına müdahaledir ve asla kabul edilemez. Hekimlerin meslek örgütü olarak İl Sağlık Müdürlüğünü hiçbir araştırma yapmadan soyut ithamlara aracılık yapmamaya meslektaşlarımızı taciz etmemeye davet ediyoruz.
Kamuoyuna duyurulur. 12.09.2023
Balıkesir Tabip Odası
Yönetim Kurulu

 

Balıkesir Tabip Odası

Aidatlar


Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün102
mod_vvisit_counterDün236
mod_vvisit_counterBu Hafta1281
mod_vvisit_counterBu Ay2068
mod_vvisit_counterTüm Zamanlar1048288