25.07.2024 - Balıkesir Tabip Odası

Türk Taipleri Birliği Delegeleri

Türk Tabipleri Birliği Delegeliği

Doç. Dr. Muhammet CAN

Dr. Hikmet Tilgen

Dr. Figen Özoğul

Dr. Fevzi Turgut               

Dr. Ahmet Eroğlu

Dr. Zafer Yılmaz

Dr. Hüseyin Koputan     

Dr. Özgür Önder Karadeniz